Proiecte

 

Naţionale

Elaborarea elementelor parte a Raportului privind progresul prognozat, raport sub Articolulul 3.2 al Deciziei 280/2004/EC

Program PHARE: Sprijin pentru Implementarea cerinţelor UE privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi ale altor gaze cu efect de seră.

LULUCF: Compilarea inventarului naţional al GES pe sectorul Folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultură (LULUCF) pentru raportarea din anul 2012, 2013 si 2014, în acord cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Convenţia-Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Protocolul de la Kyoto (KP).

Programul Nucleu : Analiza factorilor ce determină emisia şi absorbţia gazelor cu efect de seră din sectorul silvic.

Forest Greenhouse Gas Management: Obiectivul principal al proiectului este de a estima impactul managementului forestier asupra fluxurilor de GHG ale ecosistemelor forestiere.

RemoteForest: Planificare strategica forestiera la nivel de arbore folosind technici de teledetectie.

Internaţionale

Programul FP7. Proiect GHG-Europe : Green House Gases management in European land use systems

JRC – E-Forest: Provision of forest data and services in support to the European Forest Data Centre (EFDAC)

Programul LIFE+. Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System (FutMon)

Programul COST – Action E43 : Harmonisation of National Forest Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting

JRC – Methods for Assessing Carbon Sequestration in European Forests (MASCAREF)

Programul COST – Acţiunea FP1001 „Improving Data and Information on the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest Inventories (USEWOOD)”

Program H2020 – Proiect DIABOLO „Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy Outlooks”

Program H2020 – Proiect Forest Flux „Forest Carbon Flux and Storage Mapping Service”