Departament

 

IFN este realizat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti. În fiecare an este acoperită întreaga suprafaţă a terenurilor cu vegetaţie forestieră, parcurgându-se cu lucrări de teren un sfert din numărul total de suprafeţe de probă (circa 6000 de suprafeţe de probă permanente şi 1250 de suprafeţe de probă temporare).

Personal

În prezent, în cadrul IFN îşi desfăşoară activitatea 79 de persoane. Au fost organizate 21 de echipe de teren, fiecare echipă fiind compusă din 3 persoane. O echipă de control asigură verificarea măsurătorilor de teren efectuate de cele 21 de echipe. Alte 17 persoane lucrează în compartimentele IFN de fotointerpretare, logistică, baze de date, dendrocronologie şi analiza chimică a solurilor forestiere.

Harta echipe de teren

Echipamente de măsurare

Instrumentele şi echipamentele pentru lucrările de teren au fost selectate pentru a îndeplini cerinţele de precizie şi eficienţă şi să permită măsurarea tuturor caracteristicilor arborilor din suprafeţele de probă. Echipele de teren sunt dotate cu dispozitive electronice de măsurare, cum ar fi calculatoarele de teren, GPS şi Vertex III. Un program de calculator special a fost dezvoltat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti, care permite atât înregistrarea tuturor datelor de teren măsurate, direct în computer, cât şi transmiterea acestora în baza de date centrală IFN.

Asigurarea calităţii

Există trei modalităţi de asigurare a calităţii datelor IFN. Cea mai eficientă este o foarte bună instruire a echipelor de teren şi efectuarea de teste de inter-calibrare între echipe. În acest sens, un curs de instruire de 2 săptămâni este organizat în fiecare an cu toate echipele IFN.

O altă modalitate este utilizarea unui sistem de corelaţii, de conexiuni logice şi de restricţii în programul informatic de introducere a datelor de teren şi de a controla datele colectate de către echipele de teren folosind un software specializat.

A treia cale este de a controla măsurătorile efectuate de echipele de teren, prin efectuarea unei re-măsurări a unui procent din suprafeţele de probă IFN de către echipa de control.